Կարո՞ղ եք ակնկալել, որ օդանավակայանում կցուցադրվի կորոնավիրուսի համար:


պատասխանել 1:

Ես պարբերաբար թռչում եմ Ասիայի օդանավակայաններով: Այստեղ սովորական է ժամանել ուղևորների առողջապահության բաժինը: Սովորաբար դա այն հարցաթերթիկի ձևով է, որը պետք է լրացվի նախքան ժամանումը, և ժամանող ուղևորի ջերմաստիճանի սկան: Բարձր ջերմություն ունեցող ուղևորը կհետապնդվի, և հետագա քննությունները կկատարվեն և հնարավոր կարանտինացվի, մինչև չհամարվի անվտանգ ընթացք: